Stavební stroje / Products / TOPCON / Topcon-automatizace stavebnictví

Topcon-automatizace stavebnictví

Topcon-automatizace stavebnictví

Od rozrušování zeminy po výslednou kontrolu povrchu. Topcon nabízí nástroje, které jsou efektivní a zlepšují přesnost práce a lépe organizují data o provedené práci, výkon stroje a posádky.

Pracujte rychleji
Topcon v sobě kombinuje jedinečné technologické inovace které Vám poskytují jedinečnou rychlost a produktivitu práce. Zčněte dříve, upravujte terén rychleji a eliminujte případné opravy provedené práce.

To je Topcon - rychle!

Zjednodušte si práci
Znalost je síla... každý stroj, každá posádka na pracovišti může s údaji a vizualizacemi poskytovanými systémy Topcon vykonat více práce. Udělejte více práce za stejný čas se spolehlivými  a přesnými výsledky.

To je Topcon!

Připravte se změnit měřítka
Se systémy Topcon vykonáte větší objemy práce s vyšší mírou ziskovosti. Nebo můžete udělat za jeden rok více práce. Systémy Topcon mohou znamenat Vaši vstupenku k růstu Vaší firmy. My budeme nadále s Vámi a budeme Vám v růstu pomáhat.

2D - systémy pro hydraulická rýpadla

Laser

2D systémy Topcon umožňují nastavení různých profilů a sklonů terénu přímo na displeji zařízení v kabině stroje. Tím pádem je možno se vyhnout přezkušování dalších kontrolních bodů a práce je tak rychlejší a snazší.

 

3D - systémy pro hydraulická rýpadla

GPS

Systémy Topcon 3D GPS s velkou obrazovkou. Tyto systémy nabízí moderní nástroje ke kopmlexnímu řízení všech sklonů terénu. Předcházejí přílišnému odběru zeminy a poskytují přístup k informacím o množství vytěženého materiálu v reálném čase. Tím tyto systémy šetří čas a peníze.

LPS

NOVINKA! Kontrolujte své rýpadlo. Nyní můžete sledovat množství nakládaného materiálu, polohu stroje na staveništi a kompletní průběh Vašeho projektu.

3D - systémy pro dozery

GPS 

Systémy Topcon 3D GPS pro dozery představují velký skok v automatizaci práce dozerů. Uživatelsky příjemné, upgradovatelné systémy se snadno přizpůsobí i těm nejtězším úkolům. 3D-GPS využívají systémů GPS a GLONASS, jednoduchého a intuitivního software a plynulé a přesné odezvy hydraulického systému.

LPS

Se systémy ovládání dozerů 3D-LPS eliminujete přesčasy a zkracujete délku pracovních operací, přičemž máte plnou kontrolu nad vytěženým materiálem. Tím šetříte čas i náklady. S těmito systémy má posádka plnou kontrolu nad sklonem a výškou terénu, a nad rychlostí prováděné práce.

Milimeterová GPS

Pokud je požadována milimetrová přesnost práce je čas na 3D mmGPS. S transmiterem laserové zóny a senzorem přímo na stroji výrazně zpřesníte práci systému GPS a GLONASS pomocí emitovaného laserového pole. K dosažení přesného výsledku je použito kombinace pružnosti systémů GPS a GLONASS spolu s přesností laserového pole.

3D - systémy pro motorové grejdry

GPS

Systém 3D-MC² poskytuje až o 200% vyšší výkon než běžně používané 3D systémy v jakémkoliv materiálu a s jakoukoliv obsluhou. Šetří čas a náklady při jakékoliv práci.

LPS

V místech, kde není v dosahu žádný satelit je správnou volbou LPS (Local Positioning System s tachymetrem). Je vhodný pro práci v tunelech, zastavěných oblastech a lesích, kde je dostupnost satelitů GPS omezena.

Millimeter GPS 

Unikátně kódovaný laser poskytuje absolutní kontrolu nad zpracovávaným povrchem stejně jako satelitní technologie GPS avšak pouze za použití přesného laseru.

2D - svahovací systémy

Systém 5

Potřeba zvyšování produktivity neustále narůstá. Firna Topcon přináší nástroj poskytující řešení tohoto problému a zajišťující přesnost zemních prací v řádu milimetrů. Systém je dostupný jak s laserovým přijímačem, tak i s ultrazvukovým scanerem.

Máte dotazy ?

V případě Vašeho zájmu o produkty Topcon kontaktujte prosíme p. Radka Sedláčka