Stavební stroje / Správa strojového parku (OFR)

Správa strojového parku (OFR)

Správa strojového parku (OFR)

Výběr správného strojového parku

Při nákupu důlních a lomových technologií se zákazníci často rozhodují aniž by měli možnost si zařízení vyzkoušet v předstihu.Optimální navržení strojového parku (OFR) společnosti Komatsu je schopno v těchto případech pomoci.

Naši odborníci na OFR Vám pomohou s podrobnými analýzami a vydáním doporučení vhodných pro Vaše použití. Tato doporučení jsou podporována rozsáhlou dokumentací. To umožňuje zákazníkům společnosti KUHN vybrat si zařízení vhodné právě pro jejich podmínky a minimalizuje tak možnost nevhodného výběru zařízení pro danou aplikaci.

POMOCNÁ RUKA

Před nákupem jakéhokoliv zařízení navštěvuje školený odborník společnosti KUHN potenciální zákazníky přímo na místě a shromažďuje tak všechny důležité informace týkající se požadavků na navrhovaná zařízení. Obzvláště se zajímají o velikost pracovní oblasti, přejezdové vzdálenosti, sklony a povrchové vlastnosti terénu, jakož i o tvrdost těžených materiálů. Naši odborníci se také zajímají o cílové objemy výroby a status quo předchozích zařízení.

KDYŽ JE ANALÝZA ZPRACOVÁNA

Všechny shromážděné údaje jsou pak zadány do simulačního programu OFR. Program určuje optimální řešení a poskytuje možnost provedení alternativních simulací systémem "Co kdyby" pouhou změnou některých vstupních parametrů. Doporučení systému OFR jsou založena na kombinaci znalostí o strojním a těžebním inženýrství a přesných fyzických údajích, které Vám umožní se rozhodnout o nákupu té nejvhodnější technologie. Více než deset let zkušeností odborníků KUHN s tímto programem jim umožňuje poskytovat spolehlivá a zodpovědná doporučení.

ZKUŠENOSTI NA POLI STAVEBNICTVÍ

Využití programu OFR je pro zákazníky kupující stavební stroj nespornou výhodou. Před otevřením nového kamenolomu a následným nákupem strojního zařízení si vyžádejte doporučení od odborníků OFR společnosti KUHN. Správné rozhodnutí může být klíčové pro následný úspěch Vaší činnosti. Pomocí doporučení získaných z programu OFR uvidíte i maximální návratnost Vaší investice.

Kontaktujte nás!