Stavební stroje / Zákaznické služby v terénu

Zákaznické služby v terénu

Zákaznické služby v terénu

Společnost KUHN Vám s radostí poskytne obchodního zástupce poprodejních služeb (PSSR), který se ochotně postará o všechny Vaše okamžité požadavky. Pro dosažení dlouhodobého a velkého výkonu strojů je moudré instalovat náhradní díly odborně a co nejrychleji.

Nikdy není možno zcela přesně předpovědět budoucnost. Můžeme se však na ni co nejlépe připravit. Například náš prodejní personál může kvalifikovaně odhadnout zbývající servisní životnost jednotlivých komponent Vašeho stroje. Profesionální měření pásů je prováděno zdarma a může být provedeno současně s jinou kontrolou nebou údržbou Vašeho stroje. 

prodejní poradenství nezávislé na značce.

PSSR společnosti KUHN poskytuje poradenství všem klíčovým zákazníkům v České Republice, ale zároveň je schopen navštívit všechny zákazníky, kteří požadují prodejní poradenství dle jejich aktuálních potřeb. Nezávisle na značce stroje provádí PSSR kopmletní prohlídku stroje přímo v terénu. Vyhodnocuje celý vozový park zákazníka a informuje jej o možnostech, jak dále zvyšovat výkonnostní potenciál jeho strojů. Pravidelná kontrola a údržba chrání před neočekávanými událostmi a dlouhodobě snižuje provozní náklady.

Společnost KUHN poskytuje prohlídy po 500 motohodinách za nejlepších podmínek a v jejich rámci nabízí kompletní prohlídku stroje a výměnu údržbových dílů jako jsou filtry, o-kroužky či klínové řemeny. Při přípravě strojů na letní sezónu poskytujeme profesionální údržbu klimatizací, která zkontroluje klimatizační systémy a provede výměnu filtrů klimatizace. Mimo jiné jsou k dispozici servisní sady přímo od firmy Komatsu, které obsahují všechny potřebné náhradní díly pro danou údržbu v jednom balení. Obzvláště výhodné podmínky jsou poskytovány pro starší stroje.

Váš partner pro dodávky náhradních dílů.

KUHN - BOHEMIA a.s. je spolehlivým partnerem pro dodávky všech Vámi požadovaných náhradních dílů na Vaše stroje. Údržba a servis stavebních strojů lze naplánovat předem a pomáhá firmám přemýšlet do bodoucna a optimalizovat tak provoz jejich strojů. Odborné testování prováděné našimi techniky pokrývá kompletní test všech funkcí stroje a obsahuje podrobnou inspekční zprávu a kvalifikovaná doporučení k provedení servisních zásahů. Pokud objednáte servis dle vydaných doporučení během jednoho měsíce, obdržíte slevu ve výši 3%.     

Kontaktujte nás!