Stavební stroje / Podvozky

Podvozky

Podvozky

Přesné podvozky od Komatsu

Podvozky pásových strojů představují složitý mechanismus skládající se z mnoha nezávislých součástí které musí fungovat zcela přesně i v nejnáročnějších podmínkách.  Podvozky Komatsu poskytují vysokou servisní životnost a jsou navrženy tak, aby se vyrovnaly s velmi vysokým zatížením. Nicméně i tak jsou samozřejmě vystaveny určitému stupni opotřebení.

KUC – Servisní program kontroly opotřebení podvozků Komatsu

Aby se zabránilo neočekávaným problémům s podvozky, vytvořila skupina KUHN program preventivní kontroly podvozků Komatsu. Tento program byl představen pod názvem  Komatsu Inspection Service Program. Tento program umožňuje technikům společnosti KUHN vypočítat úroveň opotřebení součástí podvozků Komatsu pomocí sestavy jednoduchých měření a společně se speciálně vyvinutým software od společnosti Komatsu. To následně umožňuje odhadnout zbývající životnost jednotlivých součástí podvozku. Mimo to tento program poskytuje přesné informace o nezbytných úkonech údržby podvozku a nabízí tak i přehled o budoucích nákladech na Vás pásový stroj Komatsu.

  

Jednoduchá a rychlá kontrola

Servisní program kontroly opotřebení podvozků je účinný a rychlý systém kontroly, který umožňuje naplánovat nutné opravy a údržby podvozku. Tím se minimalizuje doba prostojů stroje a potřebné náhradní díly jsou objednány včas. Program funguje následujícím způsobem: Odborníci společnosti KUHN zaznamenávají údaje naměřené na stroji. Tato data jsou pak převedena do analytického software, kde je automaticky vypočítáno procento opotřebení jednotlivých součástí.  Technici společnosti KUHN pak použijí výsledky vyhodnocení k vydání doporučení k provedení nezbytných oprav a údržby.

Kontaktujte nás!