Stavební stroje / Smart Construction

Smart Construction

Smart Construction

Telemetrie, integrované technologie inteligentního řízení strojů IMC (intelligent machine control), automatizace, autonomní systémy řízení (AHS), hybridní technologie, elektricky ovládané stavební stroje - to jsou aktuální témata, která se v naší společnosti vytvořila v průběhu dlouhodobého provozu.

 

 

Na počítači ….

…stavbyvedoucí může organizovat různá pracoviště současně bez ohledu na to, kde se nacházejí. Přenos v reálném čase přináší údaje o pohybu strojů a materiálu pro plánování logistických operací a informace o průběhu stavby.

 

Stavba 4.0 již byla pro Komatsu odstartována a nám se tato myšlenka velmi líbí.

 

Pro splnění těchto požadavků poskytujeme školení specialistů IMC a certifikujeme odborníky pro měření.

Telemetrie KOMTRAX

fleet_management

 

KOMTRAX, telemetrický systém od společnosti Komatsu propojuje Váš strojový park Komatsu. Tento systém Vám umožňuje kompletní provozní plánování, určování polohy strojů, funkční hodnocení výkonu strojů a včasnou diagnózu případných závad. Tyto funkce podporují rozhodovací schopnosti a automatizují některé procesy. Tím je dosaženo výšší úrovně efektivity a kvality při snížených nákladech na provoz.

 

Určování polohy stroje může zabránit případnému odcizení a na základě vzdálené diagnostiky lze minimalizovat závažné poruchy a tím zároveň prostoje stroje.

Technologie IMC

IMC

Technologie inteligentního řízení strojů IMC (Intelligent Machine Control) umožňuje provoz strojů v poloautomatickém režimu a na posádku tak přenáší zodpovědnost pouze za přenos signálu a kontrolu systémů. Současná plánovací data CAD umožňují vytvoření předdefinovaného profilu terénu. 3D ovládání stroje plynule porovnává aktuální polohu s cílovou polohou v uloženém profilu terénu. Požadovaný profil terénu je tak vytvořen pouze jedním pracovním krokem. První hydraulické rýpadlo Komatsu s integrovaným systémem GPS a technologiíí senzorů s přenosem v reálném čase bylo představeno v roce 2014. Inteligentní systém řízení spolu s jemnou prací hydraulických systémů poskytuje maximální ochranu zpracovávaného terénu. Vylepšené řízení zatížení vede ke zvýšení produktivity až o 40% spolu se zvýšenou mírou přesnosti operací v porovnání se běžnými systémy.

Správa strojového parku (OFR)

Komtrax

Výběr správného strojového parku

Při nákupu důlních a lomových technologií se zákazníci často rozhodují aniž by měli možnost si zařízení vyzkoušet v předstihu.Optimální navržení strojového parku (OFR) společnosti Komatsu je schopno v těchto případech pomoci. Naši odborníci na OFR Vám pomohou s podrobnými analýzami a vydáním doporučení vhodných pro Vaše použití. Tato doporučení jsou podporována rozsáhlou dokumentací. To umožňuje zákazníkům společnosti KUHN vybrat si zařízení vhodné právě pro jejich podmínky a minimalizuje tak možnost nevhodného výběru zařízení pro danou aplikaci.

 

Pomocná ruka

Před nákupem jakéhokoliv zařízení navštěvuje školený odborník společnosti KUHN potenciální zákazníky přímo na místě a shromažďuje tak všechny důležité informace týkající se požadavků na navrhovaná zařízení. Obzvláště se zajímají o velikost pracovní oblasti, přejezdové vzdálenosti, sklony a povrchové vlastnosti terénu, jakož i o tvrdost těžených materiálů. Naši odborníci se také zajímají o cílové objemy výroby a status quo předchozích zařízení.
 

Když je analýza zpracována

Všechny shromážděné údaje jsou pak zadány do simulačního programu OFR. Program určuje optimální řešení a poskytuje možnost provedení alternativních simulací systémem "Co kdyby" pouhou změnou některých vstupních parametrů. Doporučení systému OFR jsou založena na kombinaci znalostí o strojním a těžebním inženýrství a přesných fyzických údajích, které Vám umožní se rozhodnout o nákupu té nejvhodnější technologie. Více než deset let zkušeností odborníků KUHN s tímto programem jim umožňuje poskytovat spolehlivá a zodpovědná doporučení.
 

Zkušenosti na poli stavebnictví

Využití programu OFR je pro zákazníky kupující stavební stroj nespornou výhodou. Před otevřením nového kamenolomu a následným nákupem strojního zařízení si vyžádejte doporučení od odborníků OFR společnosti KUHN. Správné rozhodnutí může být klíčové pro následný úspěch Vaší činnosti. Pomocí doporučení získaných z programu OFR uvidíte i maximální návratnost Vaší investice.

Plánování stavby a kontrola pracoviště

Sitelink3D™ - Správa pracoviště

Sitelink 3D poskytuje propojení pracoviště  s kanceláří a umožňuje tím udržení všech prací v pohybu a orientovaných na správný cíl. Přímo od stolu tak máte možnost vzdáleného přístupu a ovládání ke každému stroji, importu souborů do jednoho či více strojů, zasílání zpráv a rozsáhlý reporting o hlučnosti pracoviště.

 • Stále spojení se všemi Vašimi pracovišti
 • Dohled nad pracovištěm a sledování pohybů
 • Vzdálený přístup a ovládání

DynaRoad - Správa zemních prací

Poskytuje rychlejší  a přesnější plánování a analýzy pracoviště v reálném čase. DynaRoad Vám umožňuje efektivněji plánovat pohyby a uložení těženého materiálu v prostoru pracoviště v reálném čase. Celková vizualizace úkolů projektu je jasnou vizí úspěchu.

 • Správa přepravy materiálu
 • Ganttovy plánovací diagramy
 • Plánování zdrojů

Sitelink3D™ Enterprise - Záměr, Plán a Report

Využijte dostupné údaje a vytvářejte si vlastní reporty od stolu. SiteLink3D Vám dává schopnost lépe zpracovávat svá data v reálném čase. Navrhujte, plánujte, definujte jednotlivé úkoly pro své stroje a využívejte svých vlastních reportů ke splnění požadavků DOT.

 • Reporty produktivity
 • Plánování pracovišť
 • Sledování průběhu prací, reporty o objemu či množství dopraveného materiálu

Systém autonomního řízení vozidel (AHS)

O systémech autonomního řízení vozidel dnes hovoří všechny společnosti působící v automobilovém průmyslu; u Komatsu slaví tato technologie úspěchy již téměř 10 let! Obří dumpery v amerických a australských dolech disponují autonomními systémy již od roku 2008. K dnešnímu dni byla v obřích dolech pomocí těchto systémů přepravena již více než jedna miliarda tun  surovin a odpadu.

 

Nová generace obřích autonomních dumperů

Uvedení tohoto modelu na trh se uskuteční již v blízké budoucnosti

 

Technické údaje:

Jmenovitá hrubá hmotnost: 416 tun

Jmenovitá nosnost: 230 tun

Hrubý výkon: 2,014 kW (2,738 hp)

Maximální rychlost: 64 km / h

Poloměr otáčení: 15.9 m

Celková délka: 15 m

Celková šířka: 8.5 m

Velikost pneumatik: 59 / 80R63

Hybridní technologie

Hybridní technologie Komatsu byla představena již v roce 2001 v Japonsku. Dnes již je uspěšně používáno zhruba 4,000 hybridních strojů. Stroj s hybridní technologií poskytuje zhruba 30% úsporu spotřeby paliva, vydává méně emisí CO2 a zároveň disponuje výrazně sníženou hlučností.

Další informace o HB 215LC-2 a HB 365LC-3 si vyžádejte u svého prodejce.

Elektropohon

Komatsu 605-7 E-Dumper

Kuhn Schweiz AG staví největší, pouze elektřinou poháněný, dumper na světě

Plánování konstrukčních prací začalo v roce 2015 a v polovině roku 2017 se již první "e-dumper" na světě dostane do provozu. Jeho technické údaje jsou velmi přesvědčivé.

Model: Komatsu 605-7, celková hmotnost 110 t.

Pohon: synchronní elektrické motory, stálý výkon 590 kW (800 hp), kroutící moment do 9,500 Nm.

Akumulátory: 600 kWh lithium-ion, hmotnost 5 tun.

 

Nejen, že je tento dumper největším čistě elektrickým vozidlem na světě, ale disponuje také největšími akumulátory (600 kWh), jaké kdy byly v nějakém vozidle použity. Jen pro srovnání, v průběhu provozu a v závislosti na zatížení spotřebuje dumper podobné velikosti  poháněný vznětovým motorem 50 000 až 100 000 litrů nafty a vyprodukuje 131 až 262 tun CO2 ročně. I z tohoto hlediska vypadají budoucí úspory jako světový rekord: žádné vozidlo poháněné elektřinou nebylo nikdy schopno ušetřit naše životní prostředí od tolika emisí CO2. Tím ovšem rekordy nekončí: další možností je provoz e-dumperu s generováním energie. Během provozu naloženého dumperu ze svahu, vygeneruje dumper více energie než je potřeba pro cestu prázdného dumperu do stejného svahu. Tím je jako vedlejší produkt generována energie bez jakýchkoliv emisí CO2

 

 

Přidaná hodnota

Jakou přidanou hodnotu poskytují digitální technologie našim zákazníkům?

 

Optimalizují zejména následující oblasti:

 • řízení více pracovišť i strojů
 • efektivnější plánování zdrojů
 • optimalizace provozu strojů
 • optimalizace logistiky pracoviště
 • optimalizace plánování údržby strojů
 • aktuální informace o vlastních kapacitách
 • snížení prostojů
 • prevence zneužití či krádeže strojů
 • nahrazení konvenčních pracovních záznamů
 • digitalizované zadávání práce
 • automatizované rezervace a fakturace
 • dokumentace a porovnání údajů o pracovních procesech

 

Stavbyvedoucí může organizovat práci na několika pracovištích současně ze svého počítače odkudkoliv. Přenos dat v reálném čase přináší přehled o pohybu strojů, materiálu a informace o průbehu stavby.

Výhody

visibility_and_tracking.jpg
real-time_cut_fill_mapping.jpg
database_querry.jpg